Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2022.
Konačni rezultati za članove vijeća mjesnih odbora 2022.
Privremeni rezultati za članove vijeća mjesnih odbora 2022.
Objava pravovaljanih zbirnih i kandidacijskih listi za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora
2018
5. Obrasci za postupak kandidiranja
11. Obrasci za provedbu izbora
13. Kandidacijske i zbirne liste
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kaštela