Mjesni odbori

 

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Na području Grada Kaštela osnovano je 9 mjesnih odbora. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 1. MJESNI ODBOR KAŠTEL SUĆURAC, 21 212 Kaštel Sućurac, Dr. Antona Alfirevića 24

Predsjednica Vijeća: MILENA ŽEGARAC

e - mail adresa:  mo-kastel-sucurac@grad.kastela.hr

 

2. MJESNI ODBOR KAŠTEL GOMILICA, 21 213 Kaštel Gomilica, Cesta dr. F. Tuđmana 434A

Predsjednik Vijeća: ANTE KAPETANOVIĆ

e - mail adresa: mo-kastel-gomilica@grad.kastela.hr

 

3. MJESNI ODBOR KAŠTEL KAMBELOVAC, 21 214 Kaštel Kambelovac Brce 23

Predsjednica Vijeća: DORIS GRGURIN

e - mail adresa:  mo-kastel-kambelovac@grad.kastela.hr

 

4. MJESNI ODBOR KAŠTEL LUKŠIĆ, 21 215 Kaštel Lukšić, Brce 1

Predsjednik Vijeća: DRAGAN KLARIĆ

e - mail adresa: mo-kastel-luksic@grad.kastela.hr

 

5. MJESNI ODBOR KAŠTEL STARI, 21 216 Kaštel Stari, Ulica kneza Višeslava 4

Predsjednik Vijeća: IVAN UDOVIČIĆ

e - mail adresa: mo-kastel-stari@grad.kastela.hr

 

6. MJESNI ODBOR RADUN, 21 216 Kaštel Stari, Put Malačke 8

Predsjednik Vijeća: MARIO ŠEGO

e - mail adresa:  mo-radun@grad.kastela.hr

 

7. MJESNI ODBOR KAŠTEL NOVI, 21 216 Kaštel Novi, Ante Beretina 3

Predsjednik Vijeća: JOŠKO BOTIĆ

e - mail adresa:  mo-kastel-novi@grad.kastela.hr

 

8. MJESNI ODBOR RUDINE, 21 216 Kaštel Novi, Put mira 14

Predsjednik Vijeća: MIJO RADIĆ

e - mail adresa:  mo-rudine@grad.kastela.hr

 

9. MJESNI ODBOR KAŠTEL ŠTAFILIĆ, 21 217 Kaštel Štafilić, Obala kralja Tomislava 11

Predsjednik Vijeća: JEAN BILUŠ - GAGIĆ

e - mail adresa:  mo-kastel-stafilic@grad.kastela.hr

 

 

Izbori za VMO 2018.