MJESNI ODBOR RADUN, 21 216 Kaštel Stari, Put Malačke 8

Predsjednik Vijeća: MARIO ŠEGO

e - mail: mo-radun@grad.kastela.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA RADUN

1. MARIO ŠEGO – predsjednik

2. MARIO ŠKOPLJANAC

3. KATARINA BOGIĆ

4. ANTE PETROVIĆ

5. IVAN JURIĆ

6. PETAR MANDIĆ

7. TOMISLAV LOVRIĆ

 

Građani se mogu obratiti članovima MO Radun svake srijede u prostorijama mjesnog odbora u vremenu od 19:00 do 20:00 ili na e-mail mo-radun@grad.kastela.hr .

Molimo građane, bez obzira hoće li se obratiti osobno ili putem e-maila da svoje zahtjeve, prijedloge ili primjedbe navedu u obrascu „Obrazac zahtjeva/prijedloga/primjedbe“ koji se može preuzeti za vrijeme dežurstva ili na web stranicama Grada Kaštela.

Dežurstva se neće održavati u sljedećim terminima:

- za vrijeme Velikog tjedna (od Cvjetnice do Uskrsa)
- od 01. srpnja do 15. kolovoza
- od 01. prosinca do 06. siječnja
- za vrijeme državnih blagdana i praznika
U vremenskim periodima kada se neće održavati dežurstvo građani se mogu obratiti putem e-maila.