Radun

MJESNI ODBOR RADUN, 21 216 Kaštel Stari, Put Malačke 8

Predsjednik Vijeća: MARIO ŠEGO

e - mail: mo-radun@grad.kastela.hr

RADNO VRIJEME – svake srijede od 19 do 20 sati u prostorijama Mjesnog odbora

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA RADUN:

  1. MARIO ŠEGO - predsjednik
  2. TOMISLAV LOVRIĆ
  3. ANTE PETROVIĆ
  4. MARIO ŠKOPLJANAC
  5. DARIO BRALIĆ
  6. IVAN PENGA
  7. FILIP MILIČEVIĆ

Pravila Mjesnog odbora Radun

Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Radun