Četvrtak
20.09.2018

Kontakti

GRADSKA UPRAVA
Braće Radić 1,
21212 Kaštel Sućurac
Centrala: 021/205-200

GRADONAČELNIK
Denis Ivanović, dipl.ing.

E-mail:gradonacelnik@kastela.hr

Ivana Modrić, tajnica gradonačelnika
E-mail: tajnica@kastela.hr
Tel. 021 205-205
Faks. 021 224-201

ZAMJENICI GRADONAČELNIKA
dr.med. Jadranka Matok -Bosančić

E-mail:
Tel. 021 205-205
Faks. 021 224-201

Grgica Benutić, dipl. ing.
E-mail:
Tel. 021 205-205
Faks. 021 224-201

—————————————————————————————————————————————————-

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Ivan Udovičić
E-mail: ivan.udovicic@kastela.hr

POTPREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Doris Grgurin
E-mail: doris.grgurin@kastela.hr

Marinka Parcina, oec
E-mail: marinka.parcina@kastela.hr

—————————————————————————————————————————————————–

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
Pročelnica: Sanda Jakus, dipl.iur.
E-mail: sanda.jakus@kastela.hr
Tel: 021/205-280

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Pročelnik: Boris Škara, dipl.ing.
E-mail: boris.skara@kastela.hr
Tel. 021/205-215
Tajnica: 021/205-209

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Pročelnica: Matija-Marija Đikić, dipl.oec.
E-mail: matija.djikic@kastela.hr
Tel: 021/205-228

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
Pročelnica: Sandra Zokić, prof.
E-mail: sandra.zokic@kastela.hr
Tel; 021/205-226
Tajnica: 021/205-225

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Pročelnica: mr.sc. Marija Pelivan
E-mail: marija.pelivan@kastela.hr 
Tel: 021/205-218
Tajnica: 021/ 205-211

Služba za unutarnju reviziju
Voditelj: Željko Barišin, dipl.ing
E-mail: zeljko.barisin@kastela.hr
Tel.: 021/205-273

Vlastiti pogon
Upravitelj: Ivan Čagalj, dipl.ing.
E-mail: ivan.cagalj@kastela.hr
Tel: 021/205-222
Tajnica.: 021/205-206