Uredovno radno vrijeme

Uredovno radno vrijeme

Radno vrijeme Gradske uprave Kaštela: od 7 do 15 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

 • Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Odsjek provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju: utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati
 • Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: utorkom od 9 do 13 sati
 • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu
 • Odsjek za izgradnju i održavanje: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Odsjek za upravljanje gradskom imovinom: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove
 • Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport, kulturu i tehničku kulturu: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Pododsjek za uredsko poslovanje / pisarnica: svakim radnim danom od 8 do 14 sati
 • Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove EU
 • Odsjek za fondove EU: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Odsjek za komunalno redarstvo: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda
 • Odsjek za proračun i financije: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Odsjek za komunalnu naknadu: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Odsjek za javnu nabavu: utorak, srijeda, četvrtak od 8 do 14 sati
 • Upravni odjel za poslove gradonačelnika i stručne poslove
 • Gradonačelnik prima građane svaki utorak. Potrebna prethodna rezervacija kod tajnice.