Menu2/Gospodarstvo

Gospodarstvo

UVOD

Prostor današnjeg Grada Kaštela posljednjih je desetljeća doživio značajne promjene ekonomske strukture gospodarstva iz nekadašnjeg industrijskog grada u grad u kojem dominiraju trgovačke i uslužne djelatnosti s naglaskom na razvoj turizma.

Završetkom velikog projekta Eko-Kaštelanski zaljev kaštelansko more i plaže bit će neusporedivo čistiji i privlačniji domaćim i stranim turistima, što će otvoriti nove mogućnosti za ulaganja ne samo u turističke nego i druge srodne djelatnosti.

LIPA SU LIPA MOJA KAŠTELA

Lipa su lipa moja Kaštela

Ekološka akcija Lipa su lipa moja Kaštela

OBJAVE

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela

Građevinska dozvola za rekonstrukciju luke u Kaštel Starom

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za prijavu podataka za utvrđivanje obveze i visine spomeničke rente

Grad Kaštela, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 114. (NN 98/15, 44/17) Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine» RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) poziva obveznike, fizičke i pravne osobe, obveznike poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji obavljaju gospodarsku djelatnost u poslovnom prostoru smještenom u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, da dostave podatke o korisnoj površini tog poslovnog prostora, kao i sve druge podatke koji mogu utjecati na utvrđivanje obveza i visinu spomeničke rente u Gradu Kaštela za 2019. godinu.

Rok za dostavu podataka je najkasnije do 01. veljače 2019. godine.

Poziv - prijava podataka za utvrđivanje obveze i visine spomeničke rente

Zahtjev - prijava podataka za utvrđivanje obveze i visine spomeničke rente

 

 

Korisni linkovi:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

HAMAG – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska udruga poslodavaca

Turistička zajednica Grada Kaštela

Dokumenti

Popis imovine Grada Kaštela
Razvojni projekti Grada Kaštela
Statistika turističkih dolazaka i noćenja za srpanj 2015. godinu ,te za siječanj- srpanj 2015. sa usporedbom iz 2014. godine
Kaštela dolasci i noćenja 2015-2016 , komercijalni- kategorizirani smještaj