MO Kaštel Gomilica

Kaštel Gomilica

MJESNI ODBOR KAŠTEL GOMILICA, 21 213 Kaštel Gomilica, Cesta dr. F. Tuđmana 434 A

Predsjednik Vijeća: ANTE KAPETANOVIĆ

 e - mail adresa: mo-kastel-gomilica@grad.kastela.hr

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KAŠTEL GOMILICA:

  1. ANTE KAPETANOVIĆ - predsjednik
  2. ANA MILIN
  3. FRANO SKOPLJAK
  4. MARINKO GRANIĆ
  5. IVA BARUN
  6. ANTE JUREŠKIN
  7. MARIJO BUDIĆ

Pravila Mjesnog odbora Kaštel Gomilica

Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Gomilica