Adresar

Gradonačelnik

Zamjenica gradonačelnika

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ivana Modrić, struč. spec. publ. adm.
Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove
Mario Kelam
Viši savjetnik - specijalist za strateško planiranje

Odsjek za savjetodavne poslove

Odsjek za poslove Gradskog vijeća

Odsjek za informatiku

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ivica Škopljanac, dipl. ing.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

Odsjek za upravljanje gradskom imovinom

Odsjek za izgradnju i održavanje

Ante Đikić
Referent za održavanje

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Marija Matija Đikić, mag. oec.
Pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Odsjek za proračun i financije

Pododsjek financijske operative

Pododsjek za računovodstvo

Pododsjek za naplatu prihoda

Marija Mitar
Referentica za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva - blagajnica
Ilida Šiškov
Referentica za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva
Anica Žegarac
Referentica za obračun komunalnog doprinosa, zakupa javno-prometnih površina i knjiga K-03

Pododsjek za komunalnu naknadu i ovrhe

Odsjek za javnu nabavu

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Antonia Kljaić, mag. oec.
Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport, kulturu i tehničku kulturu

Mate Barun
Voditelj odsjeka za odgoj, obrazovanje, sport, kulturu i tehničku kulturu
Nino Novaković
Viši stručni suradnik za kulturu i kulturno povijesnu baštinu
Antonija Crnjak
Savjetnica za kulturu i kulturno povijesnu baštinu
Duje Kulušić
Viši stručni suradnik za kulturu i kulturno povijesnu baštinu

Odsjek za kadrovske, uredske i zajedničke poslove

Pododsjek za uredsko poslovanje

Pododsjek za zajedničke poslove

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Josipa Kurbaša Banovac, mag. ing. građ.
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju

Ana Bedalov
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Petra Grgić
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Anita Lukač
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Petra Pilić
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Eugen Prnjak
Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
Željko Strize
Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
Kristina Tomaš
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Sanja Ursić
Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Jelena Vlaić
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Marija Vučica, mag. ing. admin. nav.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije
Žana Akrap
Viša referentica za stručne i opće poslove

Odsjek za komunalno redarstvo

Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti

Dina Balić
Savjetnica za koncesijska odobrenja, zakup javnih površina i poslovnih prostora

Odsjek za fondove Europske unije

Služba za unutarnju reviziju

Vlastiti pogon

Odsjek za stručne poslove

Odsjek za upravljanje i održavanje groblja

Odsjek za održavanje javnih površina

Odsjek za tehničko održavanje