Adresar

Gradonačelnik

Zamjenica gradonačelnika

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Sanda Jakus, dipl. iur.
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela Gradonačelnika i stručne poslove
Mario Kelam
Viši savjetnik - specijalist za strateško planiranje
Jakša Sokol
Viši savjetnik - specijalist za zastupanje

Odsjek za savjetodavne poslove

Odsjek za poslove Gradskog vijeća

Odsjek za informatiku

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ivica Škopljanac, dipl. ing.
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

Odsjek za upravljanje gradskom imovinom

Ivana Matijaca
Viša savjetnica za evidenciju komunalne infrastrukture i geodetske poslove

Odsjek za izgradnju i održavanje

Ante Đikić
Referent za održavanje

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Marija Matija Đikić, mag. oec.
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Odsjek za proračun i financije

Pododsjek financijske operative

Melita Radić
Referentica za knjige ulaznih računa, materijalnog knjigovodstva i sitnog inventara

Pododsjek za računovodstvo

Pododsjek za naplatu prihoda

Marija Mitar
Referentica za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva - blagajnica
Ilida Šiškov
Referentica za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva
Anica Žegarac
Referentica za obračun komunalnog doprinosa, zakupa javno-prometnih površina i knjiga K-03

Pododsjek za komunalnu naknadu i ovrhe

Odsjek za javnu nabavu

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Antonia Kljaić, mag. oec.
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport, kulturu i tehničku kulturu

Mate Barun
Voditelj odsjeka za odgoj, obrazovanje, sport, kulturu i tehničku kulturu
Nino Novaković
Viši stručni suradnik za kulturu i kulturno povijesnu baštinu
Antonija Crnjak
Savjetnica za kulturu i kulturno povijesnu baštinu

Odsjek za kadrovske, uredske i zajedničke poslove

Pododsjek za uredsko poslovanje

Pododsjek za zajedničke poslove

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Boris Škara, dipl.ing.građ.
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju

Anita Lukač
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Petra Pilić
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Andrija Polić
Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju
Eugen Prnjak
Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
Ronald Rejo
Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
Željko Strize
Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
Sanja Ursić
Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Jelena Vlaić
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Marija Vučica, mag. ing. admin. nav.
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za gospodarski razvoj i Europske unije
Žana Akrap
Viša referentica za stručne i opće poslove

Odsjek za komunalno redarstvo

Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti

Vedrana Malenica
Savjetnica za koncesijska odobrenja, zakup javnih površina i poslovnih prostora

Odsjek za fondove Europske unije

Služba za unutarnju reviziju

Željko Barišin, dipl. ing.
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Službe za unutarnju reviziju

Vlastiti pogon

Ured upravitelja

Služba za upravljanje i održavanje groblja