Adresar

Gradonačelnik

Denis Ivanović ,dipl.ing.

Gradonačelnik
e-mail:
Tel: +385 21 205 201

Paula Bratinčević

Tajnica gradonačelnika
e-mail:
Tel: +385 21 205 205
Fax: +385 21 224 201

Ulica: Ulica Braće Radić 1
Poštanski broj: 21 212
Grad: Kaštela

Zamjenica gradonačelnika

dr.med. Jadranka Matok Bosančić

Zamjenica gradonačelnika
Tel: +385 21 205 202
Fax: +385 21 224 201

Ulica: Ulica Braće Radić 1
Poštanski broj: 21 212
Grad: Kaštela

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Sanda Jakus ,dipl.iur.

Pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
e-mail:
Tel: +385 21 205 280

Ina Dukan

Odnosi s javnošću
e-mail:
Tel: +385 21 205 281

Ivana Modrić

Viša stručna suradnica - koordinatorica
e-mail:
Tel: +385 21 205 286

Višnja Špika

Viša savjetnica za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove
e-mail:
Tel: +385 21 205 249

Marica Papić

Referentica za kadrovske poslove

Tanja Šuljak

Savjetnica za radne odnose

Jakša Sokol

Viši savjetnik-specijalist za pravne poslove

Marko Parčina

Stručni suradnik za praćenje gradskih projekata

Mario Kelam

Viši savjetnik - specijalist za urbanizam i komunalne poslove

Služba za unutarnju reviziju

Željko Barišin , dipl.ing.

Voditelj službe
e-mail:
Tel: +385 24 205 273

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša

mr. sc. Marija Pelivan

Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša
e-mail:
Tel: +385 21 205 218

Antonjeta Bajto

Referentica - administrativna tajnica

Odsjek za izgradnju i održavanje

Antonio Bartulović

Voditelj odsjeka za izgradnju i održavanje

Ivan Poljičanin

Savjetnik za izgradnju

Ivana Grčić

Savjetnica za izgradnju

Antonio Petrušić

Savjetnik za izgradnju

Dalibor Ćosić Dragan

Savjetnik za izgradnju

Kristina Belas

Savjetnica za izgradnju

Ante Đikić

Referent za održavanje

Terezija Ćurić

Savjetnica za izgradnju

Branimir Viali

Savjetnik za izgradnju

Tomislava Buzov

Savjetnica za izgradnju

Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša

Kasja Bedalov

Voditelj odsjeka za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša

Joško Bedalov

Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove

Branko Babić

Savjetnik za gospodarenje gradskom imovinom

Damir Ugrina

Savjetnik za procjenu vrijednosti nekretnina

Petar Kapov

Savjetnik za imovinsko pravne poslove

Vedrana Malenica

Savjetnica za zaštitu okoliša, koncesijska odobrenja, zakup javnih površina i poslovnih prostora

Odsjek za gospodarstvo

Tonkica Barić

Voditeljica odsjeka za gospodarstvo

Maja Brkić

Savjetnica za gospodarstvo

Odsjek za EU fondove

Marijana Mišerda Bajić

Voditeljica odsjeka 1 za EU fondove

Lucija Kostović Bućan

Savjetnica za EU fondove

Ivana Kovač

Savjetnica za EU fondove

Mili Jerčić

Savjetnik za EU fondove

Vladimir Pilepić

viši stručni suradnik za EU fondove

Pododsjek za komunalno gospodarstvo

Branka Prlj

Voditeljica pododsjeka za komunalno gospodarstvo

Branko Sičenica

Referent za komunalni doprinos

Silvana Kostović

Referentica za komunalnu naknadu

-

Savjetnica za financijske poslove

Ružica Matešković

Referentica za prisilnu naplatu

Marija Milat

Referentica za prisilnu naplatu

-

Viša savjetnica za komunalnu naknadu

Jelena Vrtlar

Referentica za komunalnu naknadu

Komunalno redarstvo

Mate Grubišić

voditelj komunalnog redarstva
e-mail:
Mob: +385 91 601 9779

Damir Rajčić

komunalni redar zadužen za Rudine, Kaštel Novi
e-mail:
Mob: +385 91 601 9774

Lando Šiškov

komunalni redar zadužen za Kaštel Stari, Radun
e-mail:
Mob: +385 91 601 9775

Damir Šiškov

komunalni redar zadužen za Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac
e-mail:
Mob: +385 99 733 4868

Nediljko Jurić

zamjenik voditelja komunalnog  redarstva zadužen za Kaštel Gomilicu i Kaštel Štafilić
e-mail:
Mob: +385 91 601 9778

Vlado Blažević

komunalni redar koji postupa po Zakonu o građevinskoj inspekciji
e-mail:
Mob: +385 99 813 9485

Mate Lučić

prometni redar
e-mail:
Mob: +385 99 733 4867

Julija Alajbeg Bilić

komunalna redarica zadužena za Kaštel Sućurac
e-mail:
Mob: +385 99 733 48 66

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Matija Marija Đikić ,dipl.oec.

Pročelnica upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
e-mail:
Tel: +385 21 205 228

Odsjek za proračun i financije

Katarina Pučić

Voditeljica odsjeka za proračun i financije

Silvija Antunović

Savjetnica za financije i proračun

Katarina Bogić

Viša stručna suradnica za financijsko upravljanje EU projektima

Pododsjek za proračun

Elenka Lazarušić

Voditeljica pododsjeka za proračun

Ivana Rožić

Referentica 1 za knjige ulaznih računa, materijalnog knjigovodstva, osnovnih sredstava i sitnog inventara

Melita Radić

Referentica za knjige ulaznih računa, materijalnog knjigovodstva, osnovnih sredstava i sitnog inventara

Pododsjek za računovodstvo

Gordana Klaić

Voditeljica pododsjeka za računovodstvo

Anica Žegarac

Referentica za obračun komunalnog doprinosa, zakupa javno prometnih površina i knjiga K-03

Sandra Žegarac - Botić

Referentica za obračun komunalne i grobljanske naknade i naknade za uređenja voda obrtnika i poduzeća, zakupa poslovnih prostora i stanarina

Marija Mitar

Referentica za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva - blagajnica

Ilida Šiškov

Referentica za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva

Odsjek za javnu nabavu

Ivica Škopljanac

Voditelj odsjeka za javnu nabavu

Marijo Kuduz

Viši savjetnik za javnu nabavu

Anka Taslak

Referentica za javnu nabavu

Mirela Babić

Viša savjetnica za javnu nabavu

Odsjek za informatiku

Zorana Budišin Vitas

Voditeljica odsjeka za informatiku

--

--

Davor Dlaka

Stručni suradnik za informatiku

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Jakša Sokol

V.D. pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
e-mail:
Tel: +385 21 205 226

Žana Vujčić

Referentica 2 za društvene djelatnosti

Lenka Erceg

Viša savjetnica za odgoj, obrazovanje, šport, kulturu i tehničku kulturu

Mate Barun

Viši savjetnik za odgoj, obrazovanje, šport, kulturu i tehničku kulturu

Darko Opačak

Viši savjetnik za socijalnu skrb, zdravstvo i opće poslove

Nada Bratinčević

Referentica 2, administrativna tajnica

Antonija Crnjak

Viša stručna savjetnica za kulturu i povijesnu baštinu

Dragan Božin

Referent za materijalno - tehničke poslove

Pododsjek za poslove pisarnice

Mirjana Baričević

Voditeljica pododsjeka za poslove pisarnice

Tonka Šimović

Referentica za uredsko poslovanje

Marija Vuković

Referentica za uredsko poslovanje

Miranda Šunjerga

Referentica za uredsko poslovanje

Julijana Ljubičić

Referentica za uredsko poslovanje

Vlastiti pogon

Ivan Čagalj ,dipl.ing.

Upravitelj Vlastitog pogona
e-mail:
Tel: +385 21 205 222

Jasna Vidić

Tajnica-referentica za opće poslove

--

Katja Ninčević

Viša savjetnica za pravne poslove

Željko Rajčić

Voditelj službe za upravljenje i održavanje groblja

Stjepan Maglica

Viši stručni suradnik - koordinator

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Boris Škara ,dipl.ing.

Pročelnik Upravnog odjela ta prostorno uređenje i gradnju
e-mail:
Tel: +385 21 205 236

Ana Biočić

Viša referentica za geodetske i opće poslove

Odsjek za prostorne planove i geodetske poslove

Ivana Ugrina

Voditeljica odsjeka za prostorne planove i geodetske poslove

---

Ivana Matijaca

Savjetnica za geodetske poslove

---

Odsjek za izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju

Eugen Prnjak

Savjetnik za prostorno uređenje i gradnju

Ronald Rejo

Savjetnik za prostorno uređenje i gradnju

Valentina Boljat

Stručna suradica za prostorno uređenje i gradnju

Željko Strize

Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju

Sanja Ursić

Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

Antonia Biluš Gagić

Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju

Petra Pilić

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

Jelena Vlaić

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

Andrija Polić

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju

Anita Lukač

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

Ostali kontakti

Grad Kaštela centrala

Porta

Kuhinja

Arhiva