UO za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Marija Vučica, mag. ing. admin. nav.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije
Žana Akrap
Viša referentica za stručne i opće poslove

Odsjek za komunalno redarstvo

Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti

Dina Balić
Savjetnica za koncesijska odobrenja, zakup javnih površina i poslovnih prostora

Odsjek za fondove Europske unije