Rudine

MJESNI ODBOR RUDINE, 21 216 Kaštel Novi, Put mira 14

Predsjednik Vijeća: ANTONIO BUDIMIR

e - mail:  mo-rudine@grad.kastela.hr

RADNO VRIJEME – svake srijede u prostorijama Mjesnog odbora u vremenu od 19 do 20 sati  (osim praznicima i blagdanima)

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA RUDINE:

  1. ANTONIO BUDIMIR - predsjednik
  2. NELA KELAM
  3. IVAN BREŠKOVIĆ
  4. MARKO BOTIĆ
  5. IVAN STOJKOVIĆ
  6. BRUNO PUTNIK
  7. ANTE BOTIĆ