MO Kaštel Stari

Kaštel Stari

MJESNI ODBOR KAŠTEL STARI, 21 216 Kaštel Stari, Ulica kneza  Višeslava 4

Predsjednica Vijeća: TINA RUNJIĆ ĆUK

e - mail adresa:  mo-kastel-stari@grad.kastela.hr

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KAŠTEL STARI:

  1. TINA RUNJIĆ ĆUK - predsjednica
  2. MARKO BILIĆ
  3. DAMIR DUNDIĆ
  4. IVNA DRNASIN
  5. TAMARA SMOKROVIĆ
  6. mr.sc. MILIJA BALDIĆ-LUKŠIĆ, dr.
  7. mr.sc. SILVIA JELAVIĆ-ŠAKO, dipl.oec.

PRAVILA MJESNOG ODBORA KAŠTEL STARI

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL STARI