MO Kaštel Stari

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Stari: