Dokumenti

Gradsko vijeće
Sprječavanje sukoba interesa
Financijska izvješća članova izabranih s liste grupe birača
Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Dokumenti
Plan raspodjele financijskih potpora za 2018. Godinu
Predlaganje javnih potreba (društvene djelatnosti)
Udruge – dostava izvješća
Uvođenje produženog boravka za učenike prvog i drugog razreda
Eu fondovi
Gospodarenje otpadom
Gospodarstvo i Europska unija
Europska unija
Gospodarstvo
Kaštela dolasci i noćenja 2015-2016 , komercijalni- kategorizirani smještaj
Popis imovine Grada Kaštela
Razvojni projekti Grada Kaštela
Statistika turističkih dolazaka i noćenja za srpanj 2015. godinu ,te za siječanj- srpanj 2015. sa usporedbom iz 2014. godine
Javna ustanova športski objekti
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Javni pozivi
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Javni pozivi za proširenje I. etape sustava vodovoda i kanalizacije Kaštela
Kaštela info
Bilten Kaštelainfo
Bilten Kaštelainfo - ARHIVA
Komunalne djelatnosti
Nagrade grada
Obrasci
Obrasci UO za društvene djelatnosti i zajedničke poslove
Obrasci UO za komunalno gospodarstvo i imovinu
Obrasci za neformalne skupine
Obrasci za udruge
Obrasci iz UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda
Obrasci UO za gospodarski razvoj i fondove Europske unije
Obrazovanje, kultura i sport
Kultura
Kulturno vijeće
Arhiva
Programi javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2022. godini
Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2021. godini
Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2020. godini
Natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi 2019.
Plan raspodjele financijskih potpora za 2018. godinu
Poziv za programe javnih potreba u kulturi za 2017.
Predlaganje javnih potreba – društvene djelatnosti 2018
Predložite projekte za Kaštelansko kulturno ljeto 2018.
Program javnih potreba u kulturi grada Kaštela za 2015. – Plan raspodjele sredstava
Program javnih potreba u kulturi za 2014.
Program javnih potreba u kulturi za 2017.
Plan raspodjele financijskih sredstava u kulturi za 2022. godinu
Odgoj i obrazovanje
Sport
Javna nabava
Jednostavna nabava
Izrada Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Kaštela
Grad Kaštela pokrenuo je postupak bagatelne nabave za nabavu usluge.

Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je na službenim internetskim stranicama Grada Kaštela 13. srpnja 2016.godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.07.2016. godine do 12:30 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.
Nabava Microsoft Office 2016 licenci
Nabava Microsoft Office 2016 licenci, JN-2018/158

Grad Kaštela pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu robe.

Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je na službenim internetskim stranicama Grada Kaštela 24. svibnja 2018.godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 04.06.2018. godine do 13:00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.
Nabava računalne opreme
Grad Kaštela pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu robe.

Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je na službenim internetskim stranicama Grada Kaštela 31. siječnja 2018.godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08.02.2018. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.
Najam printera
Grad Kaštela pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge.

Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave – Modul Jednostavna nabava te na službenim internetskim stranicama Grada Kaštela 02. ožujka 2018.godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 09.03.2018. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

U slučaju da gospodarski subjekt preuzme zahtjev za prikupljanje ponuda s internetskih stranica Grada Kaštela naručitelj nema evidenciju o tome tko je preuzeo zahtjev za prikupljanje ponuda te neće moći automatski dostaviti gospodarskim subjektima eventualne izmjene. Iz toga razloga preporuka je gospodarskim subjektima koji su preuzeli zahtjev s internetskih stranica naručitelja da dostave kontakt podatke (naziv gospodarskog subjekta te adresa internetske pošte) osobama odnosno službi navedenoj u točki 1.2. zahtjeva za prikupljanje ponuda na koju će joj naručitelj dostaviti eventualne izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda. U slučaju da gospodarski subjekt ne dostavi gore navedene podatke naručitelj mu neće moći direktno dostaviti eventualnu izmjenu zahtjeva za prikupljanje ponuda te gospodarski subjekt preuzima odgovornost da ponuda nije izrađena u skladu s važećim zahtjevom za prikupljanje ponuda.
Uređenje tavanskog prostora (spavaonice) planinarskog doma Malačka-Kaštel Stari
Grad Kaštela pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu radova.

Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je na službenim internetskim stranicama Grada Kaštela 23. svibnja 2018.godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 04.06.2018. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.
Kaštelansko kulturno ljeto 2017.
Koncesije
Obavijest o namjeri davanja koncesije
Grad Kaštela je pokrenuo postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Kaštela.

Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13.studenog 2014.godine broj objave 2014/S 01K-0052306.
Plan nabave Grad Kaštela
Plan nabave Grada Kaštela za 2024. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2022. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2021. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2020. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2019. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2023. godinu
Postupci u tijeku
Pravilnici
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Grad Kaštela je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, obvezan staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.
Izgradnja fekalne kanalizacije u ulicama Milinkovo, Mila gora, Podlukovo i Cesta Ivana Pavla II u Kaštel Gomilici
Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave ” Izgradnja fekalne kanalizacije u ulicama Milinkovo, Mila gora, Podlukovo i Cesta Ivana Pavla II u Kaštel Gomilici, E-MV 19/17″.

Naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s prilozima te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da nakasnije dana 02.11.2017.godine do 12:00 sati dostave eventualne primjedbe i prijedloge s naznakom o kojem se predmetu nabave radi na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@kastela.hr
Izgradnja zgrade Mjesnog odbora Radun, E-MV 7-17
Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave ” Izgradnja zgrade Mjesnog odbora Radun, E-MV 7/17″.

Naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s prilozima te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od pet dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju odnosno nakasnije dana 11.04.2017.godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge s naznakom o kojem se predmetu nabave radi na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@kastela.hr.
Uređenje okoliša oko crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela Puta Malačke, E-MV 4-17
Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave ” Uređenje okoliša oko crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela Puta Malačke, E-MV 4/17,”.

Naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s prilozima te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od pet dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju odnosno nakasnije dana 11.04.2017.godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge s naznakom o kojem se predmetu nabave radi na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@kastela.hr.
Registar jednostavne nabave
Registar ugovora
Sprječavanje sukoba interesa
Predmet nabave JN-2023-15 Najam printera
Predmet nabave JN-2022-6 Najam printera
Predmet nabave JN-2021-19 Najam printera
Predmet nabave JN-2020-21 Najam printera
Predmet nabave JN-2019-18 Najam printera
Predmet nabave JN-2018-11 Najam printera
Zahtjevi za prikupljanje ponuda
Građevinsko – zanatski i obrtnički radovi za izvedbu novog krova i izvedbu vanjskog stubišta Planinarskog doma Malačka
Usluge čuvanja imovine i objekata za 2016.godinu
Grad Kaštela sukladno članku 43. i 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g. NN 13/14) objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu predmetne usluge na svojim internetskim stranicama.
Usluge čuvanja imovine i objekata za 2017.godinu
Grad Kaštela sukladno članku 43. i 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g. NN 13/14) objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu predmetne usluge na svojim internetskim stranicama.
Povjerenstva
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Pristup informacijama Grada Kaštela
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Pristup informaciji omogućuje se:

pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u Službenom glasniku Grada Kaštela i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi upoznavanja javnosti.
davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
neposrednim davanjem informacije,
davanjem informacije pisanim putem,
uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev. Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva službeniku za informiranje na temelju kojeg je službenik obvezan omogućiti pristup informaciji podnositelju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Službenica za informiranje – Ivana Modrić

Adresa: Grad Kaštela, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac
E-mail: ivana.modric@kastela.hr
Telefon: 205 – 286
Fax: 224 – 201

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.
Godišnja izvješća
Ostalo
Zahtjevi
Proračun grada
Proračun grada i vodič za građane
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Parcipativno (proračunsko) budžetiranje
Odluke, procedure i pravilnici
Transparentnost
Popis korisnika donacija
2024
2023
2022
2021
2020
2019