Savjet mladih Grada Kaštela savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Kaštela ustanovljeno s ciljem da u suradnji s nadležnim tijelima što uspješnije radi na rješavanju problema i podizanju kvalitete života mladih u Kaštelima.

Članovi savjeta mladih: Andrea Barać, Nikolina Bevanda, Petra Božić – Bakušić, Jelena Čulić, Josipa Jagnjić, Marija Jurić, Marina Konsa, Martina Kurbaša, Marina Radić