Savjet mladih Grada Kaštela savjetodavno je tijelo Grada Kaštela koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih grada Kaštela.

 

12