Savjet mladih Grada Kaštela savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Kaštela ustanovljeno s ciljem da u suradnji s nadležnim tijelima što uspješnije radi na rješavanju problema i podizanju kvalitete života mladih u Kaštelima.

 

123