Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Kaštela

Gradonačelnik Grada Kaštela 06. srpnja 2021. godine, donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Kaštela

U Povjerenstvo se imenuju:

 • za predsjednika: Damir Ugrina, dipl. iur., predstavnik Grada Kaštela,
 • za zamjenika predsjednika: Zoran Botić, dipl.ing.građ., predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije
 • za članove:
 • Zlatko Rožić, dipl. ing. građ., predstavnik iz redova procjenitelja,
 • Mladen Bavčević, predstavnik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,
 • Mario Škopljanac, dipl. oec., predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave.

Kontakt e-mail adresa procjeniteljsko.povjerenstvo@kastela.hr

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine.

Više informacija dostupno je na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Procjena vrijednosti nekretnina

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( Narodne novine broj 78/2015 ) regulira procjenu vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj koju mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uspostavilo je informacijski sustav prostornog uređenja koji sadrži modul eNekretnine – sustav tržišta nekretnina sa zbirkom kupoprodajnih cijena i planom približnih vrijednosti.

Sukladno ”Pravilniku o informacijskom sustavu tržišta nekretnina” ( Narodne novine broj 114/15, 122/15 ) ovlašteni korisnici aplikacije eNekretnine su :

 1. službenici Ministarstva zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva,
 2. službenici upravih i/ili stručnih tijela županije i velikog grada za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva,
 3. procjenitelji i zaposlenici pravne osobe ovlaštene za procjene vrijednosti nekretnina,
 4. ovlašteni posrednici u prometu nekretnina upisani u Registar posrednika u prometu nekretnina,
 5. članovi procjeniteljskog i visokog procjeniteljskog povjerenstva,
 6. izrađivači početnog stanja približnih vrijednosti

Temeljem odredbi članaka 12. do 15. Pravilnika svi ovlašteni korisnici mogu pregledavati ograničeni set podataka iz zbirke, te dobiti osnovne informacije o nekretnini. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je detaljne upute na stranicama PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine.

Godišnji indeksni nizovi za zemljišta i stanove na području Grada Kaštela 2015. – 2023.

Sukladno odredbi čl. 12. st. 1. podst. 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Kaštela je na 24. sjednici održanoj 09. veljače 2024. prihvatilo godišnje indeksne nizove za zemljišta na području Grada Kaštela u razdoblju 2015. – 2023.

Prema definiciji iz odredbe st. 1. podst. 8. članka 4. Zakona Indeksni nizovi su nizovi kojima se prate promjene općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina tako da se prosječan odnos cijene nekretnine nekog obuhvaćenog razdoblja stavi u odnos s cijenama nekretnina iz baznog razdoblja s indeksnim brojem 100.  Obuhvaćeno razdoblje u smislu odredbe čl. 4. st. 1. podst. 10. i 11. Zakona odnosi se na godišnje razdoblje.

Kao bazno razdoblje s indeksnim brojem 100 odabrana je godina 2015. budući je tako određeno i za indekse cijena stambenih nekretnina koje vodi Državni zavod za statistiku. (čl. 4. st. 1. podst. 8. Zakona).

Uzorkovanje je provedeno prema namjeni zemljišta te za stanove / apartmane na temelju raspoloživ evaluiranih podataka, poštujući upute Ministarstva kao i pomoćno sredstvo “Metodologiju za izradu Plana približnih vrijednosti“.

 

Godišnji indeksni nizovi za zemljišta i stanove / apartmane

Tablica - godišnji indeksni nizovi 2015. - 2023. godina.