Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Kaštela

Gradonačelnik Grada Kaštela 06. srpnja 2021. godine, donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Kaštela

U Povjerenstvo se imenuju:

 • za predsjednika: Damir Ugrina, dipl. iur., predstavnik Grada Kaštela,
 • za zamjenika predsjednika: Zoran Botić, dipl.ing.građ., predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije
 • za članove:
 • Zlatko Rožić, dipl. ing. građ., predstavnik iz redova procjenitelja,
 • Mladen Bavčević, predstavnik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,
 • Mario Škopljanac, dipl. oec., predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave.

Kontakt e-mail adresa procjeniteljsko.povjerenstvo@kastela.hr

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine.

Više informacija dostupno je na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Procjena vrijednosti nekretnina

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( Narodne novine broj 78/2015 ) regulira procjenu vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj koju mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uspostavilo je informacijski sustav prostornog uređenja koji sadrži modul eNekretnine – sustav tržišta nekretnina sa zbirkom kupoprodajnih cijena i planom približnih vrijednosti.

Sukladno ”Pravilniku o informacijskom sustavu tržišta nekretnina” ( Narodne novine broj 114/15, 122/15 ) ovlašteni korisnici aplikacije eNekretnine su :

 1. službenici Ministarstva zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva,
 2. službenici upravih i/ili stručnih tijela županije i velikog grada za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva,
 3. procjenitelji i zaposlenici pravne osobe ovlaštene za procjene vrijednosti nekretnina,
 4. ovlašteni posrednici u prometu nekretnina upisani u Registar posrednika u prometu nekretnina,
 5. članovi procjeniteljskog i visokog procjeniteljskog povjerenstva,
 6. izrađivači početnog stanja približnih vrijednosti

Temeljem odredbi članaka 12. do 15. Pravilnika svi ovlašteni korisnici mogu pregledavati ograničeni set podataka iz zbirke, te dobiti osnovne informacije o nekretnini. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je detaljne upute na stranicama PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine.