UO za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Sanda Jakus, dipl. iur.
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela Gradonačelnika i stručne poslove
Mario Kelam
Viši savjetnik - specijalist za strateško planiranje
Jakša Sokol
Viši savjetnik - specijalist za zastupanje

Odsjek za savjetodavne poslove

Odsjek za poslove Gradskog vijeća

Odsjek za informatiku