UO za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ivana Modrić, struč. spec. publ. adm.
Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove
Mario Kelam
Viši savjetnik - specijalist za strateško planiranje

Odsjek za savjetodavne poslove

Odsjek za poslove Gradskog vijeća

Odsjek za informatiku