MJESNI ODBOR KAŠTEL SUĆURAC, 21 212 Kaštel Sućurac, Dr. Antona Alfirevića 24

Predsjednica Vijeća: MILENA ŽEGARAC

e - mail adresa:  mo-kastel-sucurac@grad.kastela.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL SUĆURAC

1. MILENA ŽEGARAC – predsjednica

2. NIKOLINA BEVANDA

3. DAMIR BULIĆ

4. ŽELJKO ELEZ

5. JURICA LISICA

6. TAJANA MARTINOVIĆ KAPETANOVIĆ

7. ŽELJAN JURLIN

8. TONĆI PAVELIN

9. JURE SOLDIĆ