Menu2/EU fondovi

EU fondovi

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama.

Bespovratna sredstva fondova Europske unije jedan su od mehanizama financiranja projektnih ideja čiji je cilj potaknuti razvoj u gospodarskoj i socijalnoj domeni zemlje kojoj su namijenjena. Europski fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.

Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013.