UO za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Antonia Kljaić, mag. oec.
Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport, kulturu i tehničku kulturu

Mate Barun
Voditelj odsjeka za odgoj, obrazovanje, sport, kulturu i tehničku kulturu
Nino Novaković
Viši stručni suradnik za kulturu i kulturno povijesnu baštinu
Antonija Crnjak
Savjetnica za kulturu i kulturno povijesnu baštinu
Duje Kulušić
Viši stručni suradnik za kulturu i kulturno povijesnu baštinu

Odsjek za kadrovske, uredske i zajedničke poslove

Pododsjek za uredsko poslovanje

Pododsjek za zajedničke poslove