MJESNI ODBOR KAŠTEL ŠTAFILIĆ, 21 217 Kaštel Štafilić, Obala kralja Tomislava 11

Predsjednik Vijeća: JEAN BILUŠ - GAGIĆ

e - mail:  mo-kastel-stafilic@grad.kastela.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL ŠTAFILIĆ
1. JEAN BILUŠ - GAGIĆ - predsjednik
2. ANTONIJA DEANKOVIĆ
3. TONĆI MORNAR
4. DRAGICA ĐAPIĆ
5. VLADIMIR LAPTOŠ
6. ANA JADRIĆ