Sprječavanje sukoba interesa

  Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo obavijest da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je čelnik tijela naručitelja u sukobu interesa.

Mišljenje povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo obavijest da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je čelnik tijela naručitelja u sukobu interesa.

Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sukladno uputama o načinu postupanja čl.18. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ” Narodne Novine br. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 javno obznanjujemo Odluku o odabiru usluge ”Najam printera 2019."

Dopis Gradskom Vijeću 2019.

Mišljenje povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Javna objava

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo obavijest da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je čelnik tijela naručitelja u sukobu interesa.

Javno priopćenje Odluke o odabiru usluge “Najam printera”