Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16 i 114/22) Grad Kaštela objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

 

 

 

Predmet nabave JN-2023-15 Najam printera
Predmet nabave JN-2022-6 Najam printera
Predmet nabave JN-2021-19 Najam printera
Predmet nabave JN-2020-21 Najam printera
Predmet nabave JN-2019-18 Najam printera
Predmet nabave JN-2018-11 Najam printera