Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo obavijest da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je čelnik tijela naručitelja u sukobu interesa.

 

 

 

 

Predmet nabave JN-2021-19 Najam printera
Predmet nabave JN-2022-6 Najam printera
Predmet nabave JN-2020-21 Najam printera
Predmet nabave JN-2019-18 Najam printera
Predmet nabave JN-2018-11 Najam printera