Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo obavijest da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je čelnik tijela naručitelja u sukobu interesa.