MJESNI ODBOR KAŠTEL GOMILICA, 21 213 Kaštel Gomilica, Cesta dr. F. Tuđmana 434 A

Predsjednik Vijeća: ANTE KAPETANOVIĆ

 e - mail adresa: mo-kastel-gomilica@grad.kastela.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL GOMILICA

1. ANTE KAPETANOVIĆ - predsjednik

2. IVA BARUN

3. MARINKO GRANIĆ

4. ANTE JUREŠKIN

5. ANTONIJA TOPIĆ

6. MATE ŠKRABIĆ

7. BRANKO ELEK