Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela

Vlastiti pogon

Odsjek za stručne poslove

Odsjek za upravljanje i održavanje groblja

Odsjek za održavanje javnih površina

Odsjek za tehničko održavanje

Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti na području grada Kaštela 

  • održavanje nerazvrstanih cesta, u dijelu koji se odnosi na održavanje poljskih, šumskih i drugih putova te održavanje prometnih znakova
  • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje groblja
  • održavanje čistoće javnih površina
  • održavanje javne rasvjete

 

Vlastiti pogon obavlja sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:

  • usluge javnih tržnica na malo
  • usluge ukopa 

 

Osnovni podaci:

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela

Adresa: Braće Radić 1, Kaštel Sućurac

tel: 021 205 206

fax: 021 205 283

 

Upravitelj: Ivan Čagalj, dipl. ing. agronomije

mobitel: 098 328 866

e-mail: ivan.cagalj@kastela.hr

 

Odsjek za održavanje javnih površina:

tel: 021/ 205 - 206

 

Odsjek za upravljanje i održavanje groblja:

Željko Rajčić, Voditelj odsjeka za upravljanje i održavanje groblja

tel: 021 205 207 

mobitel: 099 257 5942

e-mail: zeljko.rajcic@kastela.hr