Dokumenti

Plan nabave Grada Kaštela za 2023. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2022. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2020. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2021. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2019. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2024. godinu