Dokumenti

Plan nabave Grada Kaštela za 2019.
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2018. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2016. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2017.godinu