MO Kaštel Lukšić

Kaštel Lukšić

MJESNI ODBOR KAŠTEL LUKŠIĆ, 21 215 Kaštel Lukšić, Brce 4

Predsjednik Vijeća: DRAGAN KLARIĆ

 e - mail adresa:  mo-kastel-luksic@grad.kastela.hr

mob: 091 514 7525

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KAŠTEL LUKŠIĆ:

  1. DRAGAN KLARIĆ - predsjednik
  2. BRANIMIR MATIJACA
  3. IVANKA LIJIĆ
  4. DAMIR ROGULJ
  5. IVAN BEKAVAC
  6. MARKICA TEKLIĆ
  7. ZRINKA MATKOVIĆ VICULIN
  8. ANTE VICULIN
  9. ANITA ANDROMAK

Pravila Mjesnog odbora Kaštel Lukšić

Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Lukšić