Sprječavanje sukoba interesa

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. g. („Narodne novine“  broj 143/21) (u daljnjem testu: Zakon) uređuje se sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava odnosno vijećnika gradskih vijeća.
Sukladno članku 4. stavak 3. vijećnik je dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Obavijest sukladno odredbama članka 4 - Josip Berket

Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Doris Grgurin

Teo Antunović

Meri Bedalov Smoje

Branimir Matijaca

Mario Škopljanac

Luka Pera

Boško Džolić

Josip Berket

Meri Škopljanac Gagić

Antonija Topić

Mili Novak

Anto Komljen

Goran Samardžić

Mario Serajlić

Stavkom 5. istog članka Zakona propisano je da je vijećnik  dužan pisanim putem obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Kaštela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Grad Kaštela osnivač ili član.

Josip Berket

Kodeks ponašanja članova vijeća Grada Kaštela, Službeni glasnik broj 19