Mjesni odbori

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Grad Kaštela ima 9 mjesnih odbora. Svaki mjesni odbor ima svog predsjednika.

Izbori za VMO 2018.