Mjesni odbori

Mjesni odbori

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Na području Grada Kaštela osnovano je 9 mjesnih odbora. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Na području Grada Kaštela osnovano je 9 mjesnih odbora: 

Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Radun, Kaštel Novi, Rudine i Kaštel Štafilić.

 

  1. MJESNI ODBOR KAŠTEL SUĆURAC, 21 212 Kaštel Sućurac, Dr. Antona Alfirevića 24 

E-mail: mo-kastel-sucurac@grad.kastela.hr

       Predsjednik: Josip Bonacin

 

  1. MJESNI ODBOR KAŠTEL GOMILICA, 21 213 Kaštel Gomilica, Cesta dr. F. Tuđmana 434 A

E-mail: mo-kastel-gomilica@grad.kastela.hr

       Predsjednik: Ante Kapetanović

 

  1. MJESNI ODBOR KAŠTEL KAMBELOVAC, 21214 Kaštel Kambelovac, Brce kambelovsko 23

E-mail:  mo-kastel-kambelovac@grad.kastela.hr

KONTAKT TELEFON – 021 220 739

RADNO VRIJEME – utorkom između 9 i 10 sati te četvrtkom prema dogovoru (osim praznicima i blagdanima)

        Predsjednik: Ante Garbati

 

  1. MJESNI ODBOR KAŠTEL LUKŠIĆ, 21215 Kaštel Lukšić, Brce 4

E-mail: mo-kastel-luksic@grad.kastela.hr

       Predsjednik: Dragan Klarić

 

  1. MJESNI ODBOR KAŠTEL STARI, 21216 Kaštel Stari, Ulica kneza Mislava 4

E-mail:  mo-kastel-stari@grad.kastela.hr

       Predsjednica: Tina Runjić Ćuk

 

  1. 6. MJESNI ODBOR RADUN, 21216 Kaštel Stari, Put Malačke 8

E-mail: mo-radun@grad.kastela.hr

RADNO VRIJEME – svake srijede od 19 do 20 sati u prostorijama Mjesnog odbora

       Predsjednik: Mario Šego

 

  1. MJESNI ODBOR KAŠTEL NOVI, 21217 Kaštel Novi, Ante Beretina 4

E-mail: mo-kastel-novi@grad.kastela.hr

       Predsjednica: Anita Pajčić

 

  1. 8. MJESNI ODBOR RUDINE, 21217 Kaštel Novi, Put mira 14

E-mail: mo-rudine@grad.kastela.hr

RADNO VRIJEME – svake srijede u prostorijama Mjesnog odbora u vremenu od 19 do 20 sati  (osim praznicima i blagdanima)

       Predsjednik: Antonio Budimir

 

  1. MJESNI ODBOR KAŠTEL ŠTAFILIĆ, 21217 Kaštel Štafilić, Obala kralja Tomislava 11

E-mail: mo-kastel-stafilic@grad.kastela.hr

RADNO VRIJEME – prema prethodnom dogovoru

       Predsjednik: Luka Pera

 

Izbori za VMO 2018.