MJESNI ODBOR KAŠTEL KAMBELOVAC, 21 214 Kaštel Kambelovac Brce 23

Predsjednica Vijeća: DORIS GRGURIN

e - mail adresa:  mo-kastel-kambelovac@grad.kastela.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL KAMBELOVAC

1. DORIS GRGURIN - predsjednica

2. MATE TARAŠ

3. ANTE LJUBIĆ

4. MARKO ĆURAK

5. NIKOLA DRAGUN

6. ANTE BATURINA

7. ANTE PERIŠIN

8. IVAN KELAM

9. MARIO DUVNJAK