Komunalne djelatnosti

 

Gradsko vijeće na sjednici održanoj 1. srpnja 2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom redu kojom se propisuje komunalni red na području grada Kaštela i mjere za njegovo provođenje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe

 Odluka o komunalnom redu Grada Kaštela

Ovlasti i obveze komunalnih redara, kao i obveze stranaka i javnopravnih tijela mogu se pogledati u Zakonu o građevinskoj inspekciji NN 153/13 (članak 42. do članka 60.) a 

Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je i naputke o novčanim kaznama za fizičke i pravne osobe koje izriču komunalni redari u provedbi ovog zakona.

Stoga, mole se građani Grada Kaštela da obrate pozornost na donesene novine zbog velikih novčanih kazni koje su određene ovim naputcima.

Komunalno redarstvo

Komunalni redari su zaduženi za održavanje reda na javnim površinama grada Kaštela.

Komunalni redari:

Duško Botušić
e-mail: dusko.botusic@kastela.hr
Mob: +385 91 602 3278
Voditelj odsjeka za komunalno redarstvo

Mate Grubišić
e-mail: mate.grubisic@kastela.hr
Mob: +385 91 601 9779
Stručni suradnik za poslove komunalnog redarstva koji postupa po Zakonu o građevinskoj inspekciji

Damir Rajčić
e-mail: damir.rajcic@kastela.hr
Mob: +385 91 601 9774
komunalni redar zadužen za Rudine, Kaštel Novi

Lando Šiškov
e-mail: lando.siskov@kastela.hr
Mob: +385 91 601 9775
komunalni redar zadužen za Kaštel Stari

Damir Šiškov
e-mail: damir.siskov@kastela.hr
Mob: +385 99 733 4868
komunalni redar zadužen za Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac

Nediljko Jurić
e-mail: nediljko.juric@kastela.hr
Mob: +385 91 601 9778
zamjenik voditelja komunalnog  redarstva zadužen za Kaštel Gomilicu i Kaštel Štafilić

Mate Lučić
e-mail: mate.lucic@kastela.hr
Mob: +385 99 733 4867
prometni i komunalni redar, Radun

Julija Alajbeg Bilić
e-mail: julija.alajbeg.bilic@kastela.hr
Mob: +385 99 733 48 66
komunalna redarica zadužena za Kaštel Sućurac

 

 

Dimnjačarske usluge

Dimnjačarsko radno područje  

I. dimnjačarsko radno područje (naselja Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac)

Dimnjačarstvo KAMIN j.d.o.o.,Duge njive 18 A, Podstrana

Direktor:Renato Goreta

Telefon:021 335-386,095 9003791

 

II. dimnjačarsko radno područje (naselja Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi, Kaštel Štafilić)

Obrt za dimnjačarstvo KOTAO-M, Duge njive 18 A, Podstrana

Vlasnik:Mate Srdanović

Telefon:099 4240950

 

 

Sklonište za napuštene i izgubljene životinje ANIMALIS CENTRUM

Ivana Pavla II. 47A, Kaštel Sućurac 

Mob: 095 4444 210

e-Mail: animaliscentrum@gmail.com 

 

Sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina

ANIMALIS CENTRUM za usluge

Ivana Pavla II. 47A, Kaštel Sućurac 

Mob: 095 4444 210

e-Mail: animaliscentrum@gmail.com