Gradonačelnik ima dva zamjenika koji ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuju.

Zamjenici gradonačelnika

dr.med. Jadranka Matok Bosančić

Zamjenica gradonačelnika
Tel: +385 21 205 202
Fax: +385 21 224 201

Ulica: Ulica Braće Radić 1
Poštanski broj: 21 212
Grad: Kaštela

Grgica Benutić ,dipl.ing.

Zamjenik gradonačelnika
Tel: +385 21 205 204
Fax: +385 21 224 201

Ulica: Ulica Braće Radić 1
Poštanski broj: 21 212
Grad: Kaštela