Gradonačelnik Kaštela ima zamjenicu koja ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuje.

Zamjenica gradonačelnika

dr.med. Jadranka Matok Bosančić

Zamjenica gradonačelnika
Tel: +385 21 205 202
Fax: +385 21 224 201

Ulica: Ulica Braće Radić 1
Poštanski broj: 21 212
Grad: Kaštela