Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ivica Škopljanac, dipl. ing.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

Odsjek za upravljanje gradskom imovinom

Nera Ljubić
Viša savjetnica za evidenciju komunalne infrastrukture i geodetske poslove

Odsjek za izgradnju i održavanje

Ante Đikić
Referent za održavanje