MJESNI ODBOR KAŠTEL NOVI, 21 216 Kaštel Novi, Ante Beretina 3

Predsjednik Vijeća: JOŠKO BOTIĆ

e - mail adresa:  mo-kastel-novi@grad.kastela.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL NOVI

1. JOŠKO BOTIĆ – predsjednik

2. ANITA PAJČIĆ

3. JURICA ŠKRAPIĆ

4. ZVONIMIR MATKOVIĆ

5. NIKOLA GOTOVAC

6. PAŠKO ČUPIĆ

7. KRUNO VIDOVIĆ