Prostorni planovi grada

Preporučamo da zbog veličine grafičkih dijelova plana, prije otvaranja svakog pojedinog PDF dokumenta, spremite poveznicu na svoje računalo i onda otvorite spremljeni dokument.

Konačni prijedlozi planova

Planovi na snazi

Urbanistički planovi uređenja (UPU)

Detaljni planovi uređenja (DPU)

Planovi na javnom uvidu

Planovi u izradi