Postupci u tijeku

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11. rujna 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0024576.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 09.10.2018. godine do 10:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. kolovoza 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0023619.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.10.2018. godine do 10:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. kolovoza 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0023600.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26.09.2018. godine do 09:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. lipnja 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0016784.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.07.2018. godine do 10:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20. lipnja 2018.godine broj objave 2018/S F21-0016157.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 06.07.2018. godine do 10:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0008027.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20.04.2018. godine do 12:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0007700.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.04.2018. godine do 12:00 sati.

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0007094.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19.04.2018. godine do 10:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S F21-0006370.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 03.04.2018. godine do 12:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0005803.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30.03.2018. godine do 10:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0005895.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30.03.2018. godine do 08:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. listopada 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0020720.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 06.11.2017. godine do 12:30 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. rujna 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0019908.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.10.2017. godine do 08:30 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21. srpnja 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0015224.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11.08.2017. godine do 09:30 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07. studenog 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0022966.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08.12.2017. godine do 12:01 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29. lipnja 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0013015.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19.07.2017. godine do 08:30 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23. lipnja 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0012457.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17.07.2017. godine do 12:30 sati.

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17. svibnja 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0009539.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 07.06.2017. godine do 12:30 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14. travnja 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0007032.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.05.2017. godine do 12:30 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14. travnja 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0007066.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.05.2017. godine do 09:30 sati.

Poveznice

12