Postupci u tijeku

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. prosinca 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0054564.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 24.1.2024. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.prosinca 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0053936.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 17.1.2024. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23. studenog 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0049135.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15.12.2023. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. studenog 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-00490001.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15.12.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. studenog 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0048903.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 14.12.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave mle vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09. studenog 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0047148.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 1.12.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektoničkom oglasniku javne nabave 08.studenog 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0046945.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 30.11.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju javne nabave male vrijednosti objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. rujna 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0040295.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 19.10.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17. kolovoza 20213. godine, broj objave 2023/S 0F2-0034780.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 11.9.2023. 12:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 03. kolovoza 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0033337.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 25.8.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge. Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga - javni ugovori - poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16. lipnja 2023.godine, broj objave 2023/S F21-0025514.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 3.7.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge. Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga - javni ugovori - poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5. lipnja 2023.godine, broj objave 2023/S F21-0023733.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 27.6.2023. 9:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju javne nabave velike vrijednosti objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08. svibnja 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0019486.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 14.6.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18. travnja 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0016151.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 10.5.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objvljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13. travnja 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0015295.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 5.5.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vijednosti za nabavu usluge. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29. ožujka 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0013111.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 20.4.2023. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.veljače 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0007566.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15.3.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne naabve 27. siječnja 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0003905.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 20.2.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice