Postupci u tijeku

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju javne naabve velike vrijednosti objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24. svibnja 2024. godine, broj objave 2024/S F02-0005025 te u Službenom listu Europske unije, broj objave 305715-2024.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 27.6.2024. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. travnja 2024.godine, broj objave 2024/S F02-0003885.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 17.5.2024. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu roba. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02. travnja 2024.godine, broj objave 2024/S F02-0002981.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 24.4.2024. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. ožujka 2024.godine, broj objave 2024/S F02-0002760.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 18.4.2024. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu roba. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19. ožujka 2024.godine, broj objave 2024/S F02-0002387.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 9.4.2024. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu roba. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 01.ožujka 2024.godine, broj objave 2024/S F02-000169.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 22.3.2024. 12:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu roba. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21. veljače 2024.godine, broj objave 2024/S F02-0001253.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 13.3.2024. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. prosinca 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0054564.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 24.1.2024. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.prosinca 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0053936.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 17.1.2024. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23. studenog 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0049135.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15.12.2023. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. studenog 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-00490001.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15.12.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. studenog 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0048903.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 14.12.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave mle vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09. studenog 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0047148.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 1.12.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektoničkom oglasniku javne nabave 08.studenog 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0046945.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 30.11.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju javne nabave male vrijednosti objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. rujna 2023.godine, broj objave 2023/S 0F2-0040295.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 19.10.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17. kolovoza 20213. godine, broj objave 2023/S 0F2-0034780.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 11.9.2023. 12:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 03. kolovoza 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0033337.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 25.8.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge. Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga - javni ugovori - poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16. lipnja 2023.godine, broj objave 2023/S F21-0025514.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 3.7.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge. Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga - javni ugovori - poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5. lipnja 2023.godine, broj objave 2023/S F21-0023733.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 27.6.2023. 9:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe. Obavijest o nadmetanju javne nabave velike vrijednosti objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08. svibnja 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0019486.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 14.6.2023. 10:00:00 sati.

Poveznice

12