Predsjednik Gradskog vijeća

Ivan Udovičić
Ivan Udovičić

(HDZ)

Potpredsjednice Gradskog vijeća:

Doris Grgurin
Doris Grgurin
(HDZ)
Marinka Parčina
Marinka Parčina
(Lista grupe birača nositelja Josipa Berketa)

Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice – HDZ i Hrvatske seljačke stranke – HSS

Dina Balić
Dina Balić
Ante Botić
Ante Botić
Zoran Bonacin
Zoran Bonacin
Joško Botić
Joško Botić
Mario Duvnjak
Mario Duvnjak
Boško Džolić
Boško Džolić
Nela Kelam
Nela Kelam
Branimir Matijaca
Branimir Matijaca
Mili Novak
Mili Novak
Mario Škopljanac
Mario Škopljanac
Jurica Škrapić
Jurica Škrapić

Lista grupe birača nositelja Josipa Berketa

Josip Berket
Josip Berket
Marinko Kovačev
Marinko Kovačev
Goran Samardžić
Goran Samardžić
Meri Škopljanac-Gagić
Meri Škopljanac-Gagić

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Teodor Gavrić
Teodor Gavrić
Marin Šalov
Marin Šalov
Filip Plećaš
Filip Plećaš
Matko Kuzmanić
Matko Kuzmanić

Akcija mladih-AM

Ana Ljubica
Ana Ljubica

Lista grupe birača nositelja Ivana Gotovca

Ivan Gotovac
Ivan Gotovac

Hrvatska stranka prava-HSP

Ante Komljen
Ante Komljen