Nagrade grada

U povodu Dana Grada Kaštela dodjeljuju se javna priznanja zaslužnim građanima, udrugama i pravnim osobama, te se taj dan i na ovaj način svečano obilježava. Osim javnih priznanja iz članka 14. Statuta Grada Kaštela, Gradsko vijeće može donijeti i odluku o dodjeli drugih javnih priznanja i nagrada .

Javna priznanja su:

  • Nagrada Grada Kaštela za životno djelo
  • Godišnja nagrada Grada Kaštela
  • Počasni građanin Grada Kaštela