MO Kaštel Novi

Kaštel Novi

MJESNI ODBOR KAŠTEL NOVI, 21 216 Kaštel Novi, Ante Beretina 4

Predsjednica Vijeća: ANITA PAJČIĆ

e - mail adresa:  mo-kastel-novi@grad.kastela.hr

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KAŠTEL NOVI:

  1. ANITA PAJČIĆ - predsjednica
  2. ANDRIJA VRBAT
  3. MIRJANA BARIČEVIĆ
  4. ZVONIMIR MATKOVIĆ
  5. ANTE ČIRKO
  6. TATJANA KLEPO
  7. LUKA JANKOVIĆ

Pravila Mjesnog odbora Kaštel Novi

Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Novi