MO Kaštel Novi

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Novi: