MJESNI ODBOR KAŠTEL STARI, 21 216 Kaštel Stari, Ulica kneza Višeslava 4

Predsjednik Vijeća: IVAN UDOVIČIĆ

e - mail adresa:  mo-kastel-stari@grad.kastela.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL STARI

1. IVAN UDOVIČIĆ – predsjednik

2. MARKO BILIĆ

3. IVANA PLAZIBAT

4. JOSIP MATAS

5. JOSIPA KURBAŠA BANOVAC

6. IGOR MARŠIĆ

7. IVICA TOMIĆ