MO Kaštel Štafilić

Kaštel Štafilić

MJESNI ODBOR KAŠTEL ŠTAFILIĆ, 21 217 Kaštel Štafilić, Obala kralja Tomislava 11

Predsjednik Vijeća: LUKA PERA

e - mail:  mo-kastel-stafilic@grad.kastela.hr

RADNO VRIJEME – prema prethodnom dogovoru

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KAŠTEL ŠTAFILIĆ:

  1. LUKA PERA - predsjednik
  2. IVO ŠIMERA
  3. IVANA BEKAVAC DADIĆ
  4. JEAN BILUŠ-GAGIĆ
  5. TONĆI MORNAR
  6. MARTINA KUZMANIĆ
  7. MARKO MELVAN

Pravila Mjesnog odbora Kaštel Štafilić

Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Štafilić