MJESNI ODBOR RUDINE, 21 216 Kaštel Novi, Put mira 14

Predsjednik Vijeća: JURE JUKIĆ

e - mail:  mo-rudine@grad.kastela.hr

 

 ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA RUDINE

1. JURE JUKIĆ – predsjednik

2. MARINKO BAČIĆ

3. JOZO SPAJIĆ

4. IVAN BREŠKOVIĆ

5. MATE BURILOVIĆ