Detalj EU

< Povratak

Zajedno pod dobrim krovom - sanacija krovišta na objektu Mjesnog odbora Kaštel Novi

 

Naziv projekta:  Zajedno pod dobrim krovom - sanacija krovišta na objektu Mjesnog odbora Kaštel Novi

Program: Program održivog razvoja lokalne zajednice u 2016. godini

Podnositelj zahtjeva: Grad Kaštela

Ukupni proračun: 357.351,54 HRK

Vlastita sredstva: Vlastiti udio sufinanciranja 257.351,54 HRK

Iznos sufinanciranja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 100.000,00 HRK

 

Sažetak:

Cilj projekta je bio osigurati kvalitetne i sigurne radne uvjete korisnika prostora i pridonijeti podizanju  kvalitete zdravlja korisnika prostora.

Zgradu Mjesnog odbora Kaštel Novi koristi sedam udruga od čega su dvije usmjerene ranjivim skupinama, a dvije kao korisnike okupljaju  djecu i mlade. Kamena konstrukcija građevine je u solidnom stanju no zbog dotrajalog krovišta kvaliteta rada i boravka u objektu  je bila iznimno ugrožena. Postojeća drvena krovna konstrukcija građevine je bila dotrajala i trula, pod utjecajem atmosferalija i požara došlo je do opadanja i urušavanja crijepova, voda je prodirala u nosivo kameno ziđe što dovelo do ispiranja ziđa te postojala velika opasnost od nastajanja pukotina i urušavanja. Zbog prokišnjavanja prostorije su bile vlažne, ne uvjetne i nesigurne za zdravlje korisnika, a nestabilno krovište predstavljalo je  prijetnju prolaznicima u staroj gradskoj jezgri te djeci iz susjedne Srednje škole.

Izrađen je Glavni projekt sanacije krovišta temeljem kojeg se pristupilo izvođenju radova. Nakon završetka radova građevina ima rekonstruirano i termoizolacijski opremljeno krovište ukupne površine 152 m 2, a polaznici programa udruga koje djeluju u zgradi, tjelesni invalidi, žene liječene dojci, djeca i mladi, umirovljenici, sportski djelatnici i stanovnici Grada Kaštela kvalitetan prostor u kojem mogu provoditi svoje aktivnosti.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“