Subota
22.09.2018

Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuju.

dr.med. Jadranka Matok-Bosančić
Adresa: Grad Kaštela
Ulica braće Radića 1
21 212 Kaštel Sućurac
E-mail:
Tel. 021/205-205
Faks. 021/224-201

dipl. ing. Grgica Benutić
Adresa: Grad Kaštela
Ulica braće Radića 1
21 212 Kaštel Sućurac
E-mail:
Tel. 021/205-205
Faks. 021/224-201