Subota
22.09.2018

Važniji akti Grada

STATUT GRADA KAŠTELA

Službeni glasnici Grada Kaštela9/09 , 8/11 6/13 8/13 10/14

——————————————————————————————————————————————————

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA 

Službeni glasnici Grada Kaštela9/097/10  6/13 13/14 

——————————————————————————————————————————————————-

Vijeće za prevenciju kriminaliteta donijelo je u ožujku 2012.g.: 

Program-prevencije-kriminaliteta