Subota
22.09.2018

UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša


Pročelnik:
Boris Škara, dipl.ing.građ.
E-mail: boris.skara@kastela.hr
Tel. 021/205-209

Viši referent za opće poslove:
Ana Biočić
Tel: 021/205-209

—————————————————————————————————————————————————————-

Odsjek za prostorno planiranje i geodetske poslove
Voditelj: Ivana Ugrina, dipl. ing. građ.
E-mail: ivana.ugrina@kastela.hr
Tel. 021/205-236

Odsjek za izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju
Voditelj: Mario Kelam, dipl. ing. građ.
E-mail: mario.kelam@kastela.hr
Tel: 021/205-215

—————————————————————————————————————————————————————–

Radno vrijeme:

Uredovno vrijeme za stranke: utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati

Pisarnica je na istoj adresi, na IV. katu, soba br. 2, radi svakodnevno od 8 do 14 sati.

Poslovi vezani za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje odnose se samo za područje grada Kaštela.

 ————————————————————————————————————————————————————

 Poslovi ovog Upravnog odjela odnose se na:

  • vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel),
  • izdavanje lokacijskih dozvola,
  • izdavanje lokacijske informacije,
  • donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
  • potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
  • izdavanje građevinskih dozvola
  • obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
  • potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje)

—————————————————————————————————————————————————————-

LOKACIJSKE DOZVOLE

—————————————————————————————————————————————————————

Novine u prostornom uređenju i gradnji

Obavijest o početku izrade akata i provedbe postupka korištenja eDozvola

Obrasci eDozvola

Predaja zahtjeva elektroničkim putem preko sustava eDozvola 

Korisnički priručnik o informacijskom sustavu eDozvola

——————————————————————————————————————————————————————–

Uvid u predmete Grada Kaštela

U rubrici  e-predmeti  možete dobiti informacije u kojoj je fazi rješavanja vaš predmet.

Potrebno je upisati broj klase predmeta i pripadajuću šifru.

Građani koji su podnijeli zahtjeve na Protokol do 28.03.2013.g. a žele preko ovih stranica pratiti rješavanje svoga predmeta, trebaju se javiti na Protokol uz predočenje potvrde o predanom zahtjevu, kako bi dobili šifru svoga predmeta.
Građani koji nakon 28.03.2013.g. predaju zahtjev na Protokol odmah će dobiti potrebne brojeve klase i šifre.

———————————————————————————————————————————————————————-

LEGALIZACIJA

Informacije o svom predmetu u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade – postupak legalizacije, možete dobiti na fiksni telefon Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša: 021/ 205 – 209. 

Ukoliko ste dobili obavijest da je Vaš predmet proslijeđen na rješavanje Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, informacijama o postupanju predmeta možete pristupiti OVDJE.

 

———————————————————————————————————————————————————————

Popis javnopravnih tijela od kojih se pribavljaju posebni uvjeti

Obrasci Grada Kaštela

Prostorni planovi Grada Kaštela