UDRUGE Dostava izvješća

Udruge – dostava izvješća

Odgovorne osobe udruga građana dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz proračuna Grada Kaštela tijekom 2017. godine.

Izvješća se dostavljaju na propisanom obrascu, najkasnije 30 dana od završetka projekta, a za programe ili projekte koji traju cijelu godinu izvješća se podnose do 31. siječnja 2018. godine na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac.

Obrasci izvješća o realizaciji projekata/programa mogu se preuzeti na ovoj stranici ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (IV. kat zgrade Grada u Kaštel Sućurcu).

Podsjećamo čelnike udruga na zakonsku obvezu dostavljanja izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošku proračunskog novca (Zakon o udrugama – Narodne novine 74/14,  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – Narodne novine 26/2015,Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila – Narodne novine br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15).

Udruge, koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2017. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Grada tijekom 2018. godini, a dobivena sredstva iz proračuna Grada Kaštela tijekom 2017.g. morat će vratiti u proračun.

Odluka o planu raspodjele financijskih potpora za projekte i programe u kulturi grada Kaštela za 2018. godinu.

Gradonačelnik Grada Kaštela Denis Ivanović, dana 23. veljače 2018. godine donio je Odluku o planu raspodjele financijskih potpora za projekte i programe u kulturi grada Kaštela za 2018. godinu. Raspodjela financijskih sredstava utvrđena je sukladno usvojenom Programu javnih potreba Grada Kaštela u kulturi za 2018. godinu.

Sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva, zaključit će se ugovor o financijskoj potpori, koji će regulirati međusobne odnose, prava i obveze kod realizacije dodijeljenih sredstava (iznos potpore,dinamika trošenja, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i potrošenim sredstvima, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.). Grad Kaštela kao davatelj financijske potpore provodit će kontrolu potrošenih sredstava iz proračuna Grada.

Detaljnije o dodijeljenim sredstvima za 2018. godinu pročitajte u priloženim dokumentima