Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

Opći dio proračuna Grada Kaštela 2018.-2020. – prijedlog i Posebni dio proračuna Grada Kaštela 2018.-2020.

U svrhu informiranja javnosti, dana 20. studenog 2017. god. objavljuje se Opći dio proračuna Grada Kaštela 2018.-2020. – prijedlog  i Posebni dio proračuna Grada Kaštela 2018.-2020. – prijedlog te se poziva zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge do 30. studenog 2017. godine.