Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Odluku o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela i Urbanističkog pl

Grad Kaštela 20. veljače 2018. objavljuje Odluku o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela i Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18)