Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti zaključno s danom završetka javnog uvida 26. studenog 2018. na adresu elektronske pošte: matija.djikic@kastela.hr ili na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, 21212 Kaštel Sućurac, ul. Braće Radić 1.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Kaštela. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.