Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi. Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti zaključno s danom završetka javnog uvida 26.studenog 2018. na adresu elektronske pošte:branka.prlj@kastela.hr ili na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, 21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Kaštela.Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.