Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

Javne rasprave o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela za razdoblje od 2018. do 2023.godine.